2. Uluslararası Marka Değerleriyle Bilecik Sempozyumu Organizasyonu İçin Hizmet Satın Alımı İhale Sonucu İlanı

2. Uluslararası Marka Değerleriyle Bilecik Sempozyumu Organizasyonu İçin Hizmet Satın Alımı İhale Sonucu İlanı

İHALE SONUCU İLANI

 

1 ) İhale Konusu İşin;

a) Adı: “2. Uluslararası Marka Değerleriyle Bilecik Sempozyumu Organizasyonu için Hizmet Alım İhalesi”

b) Niteliği, Türü ve Miktarı: Organizasyon Hizmet Alımı

c) Yapılacağı Yer:  Bilecik

d) İhalenin Süresi: 2 ay

“2. Uluslararası Marka Değerleriyle Bilecik Sempozyumu Organizasyonu için Hizmet Alım İhalesi” İşi için toplam 5 (beş) adet teklif verilmiş ve bu teklilerin 3 (üç) adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş 01/12/2017 tarihinde ihale komisyonunun kararı ile 144.400,00TL’ lik teklifi ile en avantajlı teklifi veren “ED Prodüksiyon Sanatsal Yapım ve Organizasyon Turizm Ltd. Şti.” üzerine ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.