2014 Yılı DFD Programı Değerlendirme Sonuçları

2014 Yılı DFD Programı Değerlendirme Sonuçları

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 01.07.2014 tarihi itibarıyla “2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını” başlatmıştır.

 

21 Ekim 2014 tarihinden 26 Kasım 2014 tarihine kadar teslim alınan projelerden, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanan ve Yönetim Kurulu onayı ile destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Bu tarihten sonra başvuru yapmış diğer projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanmamış olup, projeler değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bir sonraki Yönetim Kuruluna sunulup sonuçlar ilan edilecektir. Buna göre, 21 Ekim 2014 tarihinden 26 Kasım 2014 tarihine kadar teslim alınan projelerden destek almaya hak kazananlar aşağıda belirtilmiştir:

 

Başarılı Proje Listesi:

Başvuru Sahibi Kurum Proje Adı
Bursa Enerji Verimliliği Derneği Yenişehir Tarım Havzası Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Tarımsal Destekleme Projesi
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eskişehir Robotik Eğitim Merkezi
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası İnegöl’de Teknopark Kurulumu Fizibilitesi
Sağlık Bakanlığı TKHK Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Fizibilitesi
Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Moda ve Tasarım Merkezi Fizibilite Etüdü Çalışması

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Doğrudan Faaliyet Desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi ile bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

 

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi ve formlar için tıklayınız.

 

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 28 Kasım 2014 tarihinde başvurulara kapatılmış olup, bu tarihten itibaren yeni başvuru alınmayacaktır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.