2016 Yılı Kasım- Aralık Dönemi Teknik Destek Faaliyetleri İçin Hizmet Alımı İlanı

2016 Yılı Kasım- Aralık Dönemi Teknik Destek Faaliyetleri İçin Hizmet Alımı İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından, destek almaya hak kazanan 2016 yılı Kasım- Aralık dönem teknik destek faaliyetleri için hizmet alımı yapılacaktır. Teklif vermek isteyenlerin, fiyat tekliflerini, eğitmen özgeçmişlerini ve varsa istenilen diğer belgeleri içeren teklif dosyasını/zarfını en geç 20.02.2017 Pazartesi  günü saat 18:00’ e kadar Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının, Altınova Mah. İstanbul Cad. 424/4 Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 16250 Osmangazi/Bursa adresindeki hizmet binasına elden veya posta/kargo yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta/kargo yolu dışında iletilen teklifler ile belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır. Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

-Teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin adı ile teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.

-Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış her sayfası imzalı birim fiyat teklif cetveli, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler ile teklif sahibini temsile yetkili kişi veya kişilere ait imza sirküleri/imza beyannamesi yer almalıdır.

-Yukarıda bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir.

-2016 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinde “her bir teknik destek için sağlanacak destek tutarı KDVdâhil 15.000 TL’yi aşamaz” hükmü yer aldığından KDV(varsa stopaj) dâhil 15.000,00 TL’yi aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tutara tüm masraflar dahil olacak şekilde fiyatlama yapılmalıdır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren teknik şartnameler ile matbu fiyat teklif cetvelleri aşağıda sunulmuştur. Birim fiyat teklif cetvelindeki her nüsha kaşeli imzalı olarak doldurulmalıdır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Teknik şartnamaler ve matbu fiyat teklif cetvelleri için tıklayınız.