2020 Yılı Mali Destek Programı Başvuru Rehberleri Güncellendi

2020 Yılı Mali Destek Programı Başvuru Rehberleri Güncellendi

05.01.2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğine dayanılarak değiştirilen Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu (Kılavuz) neticesinde, 11.11.2020 tarihinde ilan edilen 2020 Yılı Mali Destek Programları başvuru rehberleri güncellenmiştir. Söz konusu rehberlerde yapılan başlıca değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

  • Proje bütçesinin %5’ini geçmemek kaydıyla sarf malzemesi maliyetleri ile proje bütçesinin %5’ini aşmayacak şekilde ve yalnızca sınırlı deneme üretimi için kullanılan hammadde maliyetleri uygun maliyet olarak kabul edilecektir.
  • Serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile kooperatifler tarafından sunulacak projelerde Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri uygun maliyet olarak kabul edilecektir.
  • Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtları, panelvan, kamyon ve çekici giderleri uygun olmayan maliyet olarak kabul edilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2020 Yılı Mali Destek Programları güncel başvuru rehberleri ve daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız…