2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı Duyurusu

2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı Duyurusu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik “Yenilik ve Verimlilik”, “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi” ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” mali destek programları ilan edilmiştir.

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planında (2014-2023) Bölgenin kalkınması için belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda hazırlanan mali destek programlarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı

Programın amacı, Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, yenilik ve verimlilik uygulamalarının artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 15.000.000 TL’dir.

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın amacı, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle sanayi bölgelerinde yatırım ortamının iyileştirilmesidir. Programın toplam bütçesi 27.000.000 TL’dir.

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

Programın amacı, Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanmasıdır. Programın toplam bütçesi 8.000.000 TL’dir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvurusu yapmak için son tarih 31/01/2021 saat 23:59, projeye ilişkin taahhütnamenin imzalanması/iletilmesi için son tarih 05/02/2021 saat 18:00 olarak belirlenmiştir.

İlan edilen destek programları kapsamında hazırlanan başvuru rehberleri ve programların detayları için tıklayınız…