Ar-Ge Proje Pazarı İhale İlanı Sonucu

Ar-Ge Proje Pazarı İhale İlanı Sonucu

1 ) İhale Konusu İşin :

            a) Adı:  İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları “Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 9. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” Organizasyonu İçin Hizmet Satın Alımı İhalesi

            b) Niteliği, Türü ve Miktarı:  Organizasyon hizmeti alım ihalesi

            c) Yapılacağı Yer: Bursa ve şartnamede belirtilen diğer yerler

            d) İhalenin Süresi: 6 ay

2 )Sözleşme Bedelinin :

            a) Karşılanacağı Kaynak: Ajansın 01.04.1.03.05 no’lu bütçe tertibi

            b) Karşılanacağı kaynağın miktarı: 528.729,00 TL

 

            İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları “Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 9. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” Organizasyonu İçin Hizmet Satın Alımı İşi için toplam 2 (iki) adet teklif verilmiş ve bu teklilerin 1 (bir) adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş herkese açık ihale usulü ile 05/04/2017 tarihinde 528.729,00 TL bedelle BURKON Turizm Kongre ve Org. Ltd. üzerine ihale edilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.