Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı Duyurusu

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı Duyurusu

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından 09.11.2016 itibariyle "2016 Yılı Aşamalı Proje Teklif Çağrısı" kapsamında "Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı" ilan edilmiştir. Sivil toplum kuruluşu ve üniversitelere yönelik ilan etmiş olduğumuz mali destek programı ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

 

Programın Amacı:

Bağımlılıkla mücadele alanında önleme, sosyal destek temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin oluşturulması ve yeterli bilgilendirme ile farkındalığın oluşturulmasıdır.

 

Öncelikleri:

Öncelik 1: Bağımlılıkla mücadelede tedavi ile entegre ve sürdürülebilir sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, İkincil veya üçüncül önleme faaliyetlerine konu gençlerin destek modelleri ile topluma katılımlarının sağlanması.

Öncelik 2: Gençler ve tanımlı hedef grupların bağımlılığa yönelik farkındalık düzeylerini artıracak; hedef odaklı, tematik ve yenilikçi önleme faaliyetlerinin yapılması veya önleme araçlarının geliştirilmesi. Uygun Başvuru Sahipleri: Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar, Üniversiteler

 

Program Bütçes i ve Destek Tutarı:

Bağımlılıkla Mücadele Destek Programı toplam bütçesi 1.000.000 TL'dir, Bu kapsamda program toplam bütçesinin öncelikler bazında dağılımı ile proje başına verilecek asgari ve azami destek tutarları aşağıdaki gibidir:

Öncelik 1: 600.000 TL

Öncelik 2: 400.000 TL

 

Proje başına

Asgari destek tutarı: 10.000 TL

Azami destek tutan: 90.000 TL

 

Başvuruda bulunacak projeler yukarıda yer alan destek limitleri dahilinde projelerinin %100'üne kadar destek talep edebilirler.

 

Son Başvuru Tarihi: Ön başvurular için son teslim tarihi 09 Aralık 2016 17:30 dur Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Detaylı Bilgi ve Açıklamalar için Tıklayınız