Endüstriyel Simbiyoz Konferansı Ankara’da Gerçekleşecek

Endüstriyel Simbiyoz Konferansı Ankara’da Gerçekleşecek

Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi tarafından desteklenen ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin Uygulama Aşaması tamamlanmaktadır. Proje kapsamında, Endüstriyel Simbiyoz yaklaşımının bölgesel ve ulusal bazda uygulanmasına yönelik altyapının oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmış, pilot ölçekte uygulamalar gerçekleştirilmiş, örnekler oluşturulmuştur.

19-20 Şubat 2014 tarihlerinde, Proje’nin kapanış etkinliği olarak “Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 2014” gerçekleştirilecektir. Proje’nin çıktılarını paylaşmayı ve Endüstriyel Simbiyoz kavramının ulusal ve uluslararası düzeydeki kritik aktörlerini buluşturmayı hedefleyen bu konferansta BEBKA da palanlanan Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin detaylarını katılımcılarla paylaşacak.

Konferans programı için tıklayınız.