Enerji Projelerinin Finansmanında TURSEFF Programı Desteği

Enerji Projelerinin Finansmanında TURSEFF Programı Desteği

Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’nın on ikinci ülkesi Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TURSEFF) ile Türkiye’dir. TURSEFF, enerji verimliliğinin arttırılması ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasına yönelik finans destek programıdır. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda finansal destek sağlamak üzere oluşturulmuş bir kredi fırsatıdır. Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş olup krediler ortak bankalar yoluyla dağıtılır. Kredi kullanacak tarafların, mali olarak uygun olması, ortak bankanın kredi kriterlerine uyması ve ortak bankanın kredi değerlendirme usullerine uygun olarak onay alması gerekir. Bu kapsamda finanse edilen projeler teknik ve finansal performans kriterlerini karşılamalıdırlar.

 

TURSEFF programının ikinci fazı 2013 – 2015 yılları arasında uygulamaya konacaktır. Teknik yardım danışmanlığı Montgomery Watson Harza (MWH) Muhendislik ve Musavirlik Limited Sirketi’ nin liderliğinde Fichtner GmbH & Co. KG ile oluşturulan konsorsiyum üzerinden yürütülecektir. Birinci faz da olduğu gibi TURSEFF ikinci fazında da teknik ekip ücretsiz olarak aşağıdaki hizmetleri verecektir:

·         Ön enerji etüdü

·         Kapsamlı enerji etüdü

·         Binalar için Enerji Performans Sertifikası

·         Proje geliştirilmesi

·         Tedarikçilerin müşteriler ve bankalar ile kontaklarının kolaylaştırılması

 

Kimler TURSEFF Kredilerinden Yararlanabilir?

·         Türkiye’de faaliyet gösteren özel sermayeli kuruluşlar

·         Avrupa Komisyonu’nca kabul edilmiş KOBİ tanımı kapsamındaki firmalar:

o   Tam zamanlı çalışan sayısı 250’den az ve

o   Yıllık cirosu 50 milyon Euro’nun altında veya

o   Bilanço toplam büyüklüğü 43 milyon Euro’nun altında olan işletmeler

·         Yukarıdaki kriterlere uymayan Büyük Şirketlerin kriterlere uyan iştirakleri

·         Bireysel ve kolektif bir oluşumdaki (site gibi) hane halkı (Konut Sektörü Kredileri)

·         Enerji Servis Şirketleri (ESCO).

 

Hangi Tip Kredi Çeşitleri Mevcuttur?

 

Kredi Kategorisi

Kredi Üst Limiti

Teknik Kriterler

Ticari Enerji Verimliliği Kredileri

  • Küçük ölçekli: 250.000 EUR’a kadar
  • Orta ölçekli: >250.000-

5 milyon EUR’a  kadar

  • Minimum %20 enerji tasarrufu
  • Minimum %7 İç verim oranı
  • Ekipmanın ‘Uygun Ekipman ve Tedarikçi Listesi’ne uygunluğu

Yenilenebilir Enerji Kredileri

5 milyon EUR’a  kadar

  • Maksimum 15 sene basit geri ödeme süresi
  • Her 1 EUR yatırımla minimum 1.3 kWh enerji üretimi

Tedarikçi Kredileri

1 milyon EUR’a kadar

Üretim artışı veya iş geliştirme yapılması

Satıcı Kredileri

5 milyon EUR’a kadar

Uygun Ekipman ve Tedarikçi Listesi’nde yer alan ürünlerin kredi miktarı kadar satışının belgelenmesi

Son kullanıcılar için uygun ödeme koşulları sağlanması

 

 

Finanse edilebilen örnek proje tipleri nelerdir?

·         Hidroelektrik / Rüzgar / PV Solar / Biomass Jeotermal Enerji Santralleri

·         Kojenerasyon/Trijenerasyon

·         HVAC Sistemi Yenilemeleri

·         Aydınlatma ve Elektrik Sistemleri Renovasyonları

·         Isı Pompası Uygulamaları

·         Bina Cephe Izolasyon Uygulamaları ve Pencere Değişimleri

·         Proses Renovasyonları ve Otomasyon Sistemleri

·         Isı geri Kazanım Sistemleri

 

 

Detaylı bilgi için www.turseff.org