ENHANCER PROJESİ KAPSAMINDA KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE ÇAĞRISI ANKET ÇALIŞMASI

ENHANCER PROJESİ KAPSAMINDA KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE ÇAĞRISI ANKET ÇALIŞMASI

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında finanse edilen ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi” (ENHANCER) Projesi kapsamında uygulanacak kooperatiflere yönelik hibe programı öncesinde illerde yer alan kooperatif temsilcilerine yönelik anket düzenlenmektedir. Aşağıda linki yer alan anketin amacı; İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Mersin ve Kayseri’de faaliyet gösteren kooperatiflerin ihtiyaçlarını ve istihdam potansiyelini tespit ederek destek programları hazırlanmasına katkı sağlamaktır.

Kooperatif temsilcilerimizin anket çalışmasına katılması, destek programlarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Anket linki: https://forms.gle/mAr1AdLrvPTuYUBx8