İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında teklif çağrısı yayımlanmıştır

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında teklif çağrısı yayımlanmıştır

Ülkemizin katılım sağladığı AB Programlarından olan ve Dışişleri Bakanlığı'nın ülkemizdeki koordinasyonundan sorumlu olduğu İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı, AB'de nitelikli ve sürdürülebilir istihdamın sağlanması, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla
Avrupa Komisyonu tarafından uygulanan Birlik Programıdır. 

EaSI Programı kapsamında ülkemizden paydaşların istifade edebileceği teklif çağrılarına çıkılmaktadır. Bu bağlamda, EaSI Programı altında Avrupa Komisyonu tarafından "En Savunmasız Durumdaki İnsanları Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül Müdahalelerin Oluşturulması ve Test Edilmesi (VP2020/03)" teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Söz konusu çağrı ile, herhangi bir sosyal güvenlik desteği olmayan, işgücü piyasası dışında kalmış, toplumsal yaşamdan destek alamayan ve mevcut olanaklara erişimde engelleri olan savunmasız kişilere yenilikçi yaklaşımlarla sosyal içerme desteği sağlayacak bütüncül stratejiler, mekanizmalar ve hizmetleri hayata geçirmeyi amaçlayan yerel/bölgesel düzeydeki politika deneyi çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplam bütçesi 10 milyon Avro olan çağrıya yaklaşık 1,2 milyon Avro bütçeli proje ile başvurma imkanı bulunmaktadır. Teklif çağrısına ülkemizden konuyla ilgili kamu kurumları ve ajansları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, enstitüler, yükseköğretim kurumları ve Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde sosyal ortak kuruluşları vb. tüzel kişiler başvurabilmektedir.

Son başvuru tarihi 15 Ekim 2020 olan teklif çağrısına ilişkin ilave bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.ab.gov.tr/easi-programi-sosyal-yenilik-konulu-yeni-teklif-cagrisi-yayinlandi_52051.html