Teknik Destek Programı Kapsamında “Drone Eğitimi” Hizmeti Satın Alma İlanı

Teknik Destek Programı Kapsamında “Drone Eğitimi” Hizmeti Satın Alma İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2018 yılı Eylül – Ekim dönemi teknik destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı için satın alma ilanı 7 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır.

Aşağıda yer alan projeye ilişkin yeterli teklif gelmemiş ve rekabet oluşmamış olup teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 4 Ocak 2019 Cuma, saat 17.00’ye kadar e-posta yoluyla;

aysu.tuna@bebka.org.tr adresine ya da posta/kargo yoluyla;

 “Altınova mah. İstanbul cad. 424/4 BUTTİM Plaza 6. Kat Osmangazi BURSA” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tüm vergiler dâhil (Stopaj, KDV vb.) 50.000 TL’yi aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;

  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler (diploma, referans yazısı, sertifika, cv, vb.)

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır.

Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir!

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

Satın almaya Esas Dosyalar

SA188/TD46

Drone Eğitimi

Gemlik Kaymakamlığı

indir