Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Almaları İlanı

Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Almaları İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2019 yılı Mart- Nisan dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 24.06.2019 Pazartesi, saat 17.00’ye kadar e-posta yoluyla;

mustafa.kuru@bebka.org.tr adresine

ya da posta/kargo yoluyla;

 “Altınova mah. İstanbul cad. 424/4 BUTTİM Plaza 6. Kat Osmangazi BURSA” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tüm vergiler dâhil (Stopaj, KDV vb.) 50.000 TL’yi aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Tekliflerin, e-posta ile sunulacağı durumlarda ileti konusu sekmesine, posta ile sunulduğu durumlarda teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere yalnızca ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin kodu (ör: TD01) ile teklif dosyası içeriğinde teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.
  • Eğitim süreleri toplam gün sayısı olarak sabit olmakla beraber tarihler yüklenici firma ile yararlanıcı kurum arasında uzlaşma ile belirlenecektir. Yararlanıcı kurumlar mevcut iş durumları nedeniyle eğitim toplam süresini bölmek isteyebilirler yüklenici firmaların teklif verirken bunu göze alması gerekmektedir. (Örn: eğitim toplam gün sayısı 4 gün ise ardarda 4 gün olabileceği gibi bir hafta ara ile 2 +2 gün şeklinde de yapılabilir).

Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;

  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler (diploma, referans yazısı, sertifika, cv, vb.)

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır.

Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir!

2019 Mart- Nisan dönemi Teknik Destek programından yararlanmaya hak kazanan projelerin Teknik Şartnameleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.
 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

Satınalmaya Esas Dosyalar

TD/01

İşletmelerde Sürekli İyileştirme ve Yalın Üretim Programı

Eskişehir Sanayi Odası

indir

TD/02

Medya ve Dijital Reklamcılık Eğitimi

Basın İlan Kurumu Eskişehir Şubesi

indir

TD/04

İnsansız Hava Aracı Kullanımı (İHA) ve Harita Üretimi Eğitim Projesi

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü

indir

TD/08

Bursa' nın Geleceğe Mirası, Yöresel Ürünler

Osmangazi Kaymakamlığı

indir

TD/14

Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi

indir

TD/15

Zihin Engelli Bireylerin İstihdamında Sosyal Kooperatifçilik Modeli

Eskişehir Valiliği

indir

TD/16

Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Nitelikli Çalışanlar

 Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

indir

TD/17

3DS Max ile Rigleme ve Karakter Animasyonu Eğitimi

 Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

indir

TD/19

Mesleki Eğitim ve Ortaöğretimde EFQM Mükemmellik Modeli ile Kalite ve Sürekli İyileştirme Odaklı Değerlendirme

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

indir

TD/20

Ahilik Teşkilatından Sosyal Kooperatifçiliğe

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü

indir

TD/22

Yatırımcıları Bölgeye Çekmede Uygulanacak Olan Vergi Mimarisinin Paydaşlara Katkısı

 Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

indir

TD/24

PMP onaylı Proje Yönetimi Profesyoneli Eğitimi

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

indir