Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Almaları İlanı

Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Almaları İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2020 yılı Temmuz-Ağustos Dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 14.10.2020 Çarşamba, saat 17.00’ye kadar e-posta yoluyla;

seher.ileriturk@bebka.org.tr adresine ya da

posta/kargo yoluyla;

 “Altınova mah. İstanbul cad. 424/4 BUTTİM Plaza 6. Kat Osmangazi BURSA” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tekliflerin, e-posta ile sunulacağı durumlarda ileti konusu sekmesine, posta ile sunulduğu durumlarda teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere yalnızca ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin kodu (ör: TD01) ile teklif dosyası içeriğinde teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.
  • Eğitim süreleri toplam gün sayısı olarak sabit olmakla beraber tarihler yüklenici firma ile yararlanıcı kurum arasında uzlaşma ile belirlenecektir. Yararlanıcı kurumlar mevcut iş durumları nedeniyle eğitim toplam süresini bölmek isteyebilirler yüklenici firmaların teklif verirken bunu göze alması gerekmektedir. (Örn: eğitim toplam gün sayısı 4 gün ise ardarda 4 gün olabileceği gibi bir hafta ara ile 2 +2 gün şeklinde de yapılabilir).

Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;

  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler (diploma, referans yazısı, sertifika, cv, vb.)

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır.

Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir!

 

2020 Temmuz-Ağustos Dönemi Teknik Destek programından yararlanmaya hak kazanan projelerin Teknik Şartnameleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

Satın almaya Esas Dosyalar

TD/0050

Su Verimliliği Odaklı Ar-Ge ve Proses Geliştirme/İyileştirme Olanaklarının Değerlendirilmesi

Sütaş A.Ş.

İndir

TD/0051

Kalibrasyon Eğitimi

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

İndir

TD/0053

Bilişim Sistemleri Eğitimi

Odunpazarı Belediyesi

İndir

TD/0054

Kamu Enerji Yöneticisi Eğitimi

Bursa Valiliği

İndir

TD/0055

Meslek Liselerinde Yeni Dönem, Ar-Ge Merkezleri İçin Eğitimler

Bursa Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TD/0056

Verimlilik ve Rekabet İçin Yalın Üretim

Özel Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi

İndir

TD/0057

Bursa'da Girişimcilik Ekosistemini "Çocuk Girişimciliği" İle Güçlendirme Projesi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TD/0058

Yenilenen EFQM 2020 Modeli ile Ortaöğretimde Kurumsal Kapasitenin Ar-Ge ve Yenilik Odaklı Geliştirilmesi

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TD/0062

Bilecik T.S.O.  Enerji Verimliliği Etüd Proje Eğitim ve Uygulamaları ile Sanayi Üretimine Değer Kazandırıyor

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

İndir

TD/0063

Akıllı Şehircilik Modelleri Eğitimci Eğitimi ve Proje Hazırlama Danışmanlığı

Yıldırım Belediyesi Başkanlığı

İndir

TD/0064

Enerji Yöneticisi Eğitimi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

İndir

TD/0067

Sosyal Girişimcilik Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi

İndir

TD/0068

Topluluk Odaklı İnovasyon Platformu Oluşturma

Future Tasarım Teknoloji İnovasyon Limited Şirketi

İndir

TD/0070

Turist Rehberleri Frigya Bölgesine Tur Tasarlıyor CBS ile Rota Tasarımı

Eskişehir Turist Rehberleri Derneği

İndir