TET Ar-Ge Proje Baharı 3 hakkında…

TET Ar-Ge Proje Baharı 3 hakkında…

İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği tarafından, yıl 3.sü düzenlenecek olan “TET Ar-Ge Proje Baharı” 22 Ekim 2013 Salı günü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleşecektir.

AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Etkinliğin temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir.

1. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları
2. Enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar
3. Çevre ve Enerji verimliliği uygulamaları
4. Diğer

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgiye http://www.tetprojepazari.org/ aderesinden ulaşılabilir.