Yatırım Teşvik Sisteminde Değişiklik

Yatırım Teşvik Sisteminde Değişiklik

Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan Yatırım Teşvik Sistemi’nde yapılan 2014/6058 karar sayılı değişikliğe göre;

 • Yüksek teşvik oranlarının uygulanma süresi 31/12/2013 tarihinden 31/12/2014 tarihine uzatılmıştır.
 • Ayrıca; öncelikli yatırımlara aşağıdaki yatırımlar kalemleri de dahil edilmiştir:

  • Termal turizm yatırımları

  • Özel kreş ve gündüz bakımevleri yatırımları

  • Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar

  • Atık ısından elektrik üretimi yatırımları

  • Doğalgaz ve doğalgaz depolama yatırımları

Bu konularda yapılacak yatırımlar bölge ayrımı olmaksızın 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır.

 • Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “YATIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ TALEBİNDE BULUNULMADAN ÖNCE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER” kısmında değişiklik yapılmıştır.

Güncel mevzuata aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140512.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140512.htm