2023 BÖLGE PLANI İNTERNET SİTESİ YAYINDA

2023 BÖLGE PLANI İNTERNET SİTESİ YAYINDA

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen Onuncu Kalkınma Planı çalışmalarına paralel yürütülen yeni Bölge Planı çalışmalarına hızla devam ediyor.

 

Bölgenin mukayeseli üstünlüklerini, ekonomik ve sosyal yapısını, vizyona ulaşma yönünde engellerini, dış dünyayla ilişkilerini ve bölge dışından kaynaklanan fırsatlarını ortaya koyabilmek amacıyla 2014-2023 dönemi için yeni Bölge Planı çalışmaları BEBKA’nın koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

 

Bölge planı hazırlama süreçlerine paydaşların tam katılımı ve katkı sağlaması, bölge planının sahiplenilmesi ve uygulamanın gerçekleştirilmesi açısından özel önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Bölge Planı hakkındaki güncel bilgilerin, yürütülmekte olan çalışmaların, özel ihtisas komisyonları toplantı detaylarının yer aldığı ve etkinliklerin duyurulduğu bir internet sitesi hazırlandı.  Bu site bölge planı süreci tamamlandıktan sonra da plan kapsamında yürütülen kalkınma göstergeleri, kalkınma endeksi gibi çalışmaların paylaşıldığı bir platform olarak kullanılmaya devam edecektir.

 

Bölge 2023 temasıyla yayına giren siteye www.bursaeskisehirbilecik2023.com adresinden ulaşılabilmektedir.