2023 TASLAK BÖLGE PLANI GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ

2023 TASLAK BÖLGE PLANI GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen, bölgesel gelişmeye yön verecek amaç ve içeriklere sahip stratejik bir belge olan Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Taslak Bölge Planı; kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla hazırlanmıştır.
Plan hazırlık çalışmaları kapsamında ekonomik, sosyal ve kültürel sektörlere ilişkin detaylı mevcut durum tespitleri yapılmış bölgenin sorun ve olanakları analiz edilmeye çalışılmıştır. Katılımcı toplantılar kapsamında öncelikle ilçe ziyaretleri planlanmış, ilçelerde toplantılar ve anket çalışmaları yürütülmüş 33 ilçe raporu hazırlanmıştır. Sanayi, Turizm, Tarım Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık, Çevre Enerji ve Tabi Kaynaklar, Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik, Sosyal Yapı başlıklarında her ilde ayrı ayrı olmak üzere 18 adet özel ihtisas komisyonu toplantısı yapılmış ve özel ihtisas komisyonu raporları hazırlanmıştır. Tüm bölge paydaşlarının bir araya geldiği Bölge Planı Çalıştayında vizyon ve vizyona yönelik projeler görüşülmüştür. Kalkınma Kurulu üyeleri ve üye kurumlar arasından seçilen örneklem ile 750 kişiye telefon anketi ile ulaşılarak bölgenin kalkınma öncelikleri ve hedefleri hakkında fikirleri alınmıştır.
Çalışmalar kapsamında, Bölge Planı hakkındaki güncel bilgilerin, yürütülmekte olan çalışmaların, özel ihtisas komisyonları toplantı detaylarının yer aldığı, anketlerin yapıldığı ve etkinliklerin duyurulduğu bir internet sitesi hazırlandı. Bölge 2023 temasıyla yayına giren siteye www.bursaeskisehirbilecik2023.com adresinden ulaşılabilmektedir.
Tüm bu katılımcı toplantılar, yapılan teknik analiz ve değerlendirmeler sonucunda ulusal politika ve programlarda öngörülen ilke ve politikalara uyumlu olarak taslak Bölge Planı oluşturulmuştur. Taslak Bölge Planı önümüzdeki 10 yıllık süreçte bölgemizin kalkınmasına yönelik sosyo-ekonomik gelişme hedeflerini, sektörel öngörüleri, yerleşmelere ilişkin gelişme stratejilerini vizyon, gelişme ekseni, öncelik, tedbir ve proje bazında belirlemekte ve yönlendirmektedir.
Halen hazırlık çalışmaları devam eden 2014-2023 Bursa Eskişehir Bilecik taslak Bölge Planı hakkında görüş ve değerlendirmelerinizi planlama@bebka.org.tr e-posta adresine ulaştırabilirsiniz.
Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Taslak Bölge Planı’nı indirmek için tıklayınız