BEBKA 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI BAŞLATTI…

BEBKA 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI BAŞLATTI…

BEBKA, bölgesel kalkınma için önem arz eden, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak çalışmalar için kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Teknik Destek Programını başlattı.

 

Bölgede bulunan kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 400 bin TL bütçeli Teknik Destek Programında, kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası pazarlama, tanıtım, dış ticaret olanaklarının geliştirilmesi, mesleki ve teknik eğitim ve danışmanlık, proje yönetimi, ar-ge ve yenilikçilik, işgücü, üretim ve enerji verimliliği, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, endüstriyel tasarım, faydalı model, patent ve markalaşma, afet ve acil durum yönetimi, fizibilite ve stratejik planlama, kurumsal kapasitenin artırılması ile kırsal kalkınmanın geliştirilmesi öncelikli konular olarak belirlendi.

 

Teknik Destek programında proje başına 15 bin TL’ye kadar destek sağlanacak olup başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen teknik destek ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır.

 

Programa, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler ile sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvurabilecektir.

 

Teknik Destek Programı 2013 yılı sonuna kadar açık kalacak olup başvurular Eylül- Ekim ve Kasım- Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.

 

Programın başvuru rehberlerine ve daha ayrıntılı bilgiye ulamak için tıklayınız.