BEBKA GENEL SEKRETERLİĞİ’NE İSMAİL GERİM ATANDI

BEBKA GENEL SEKRETERLİĞİ’NE İSMAİL GERİM ATANDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreterliğine İsmail Gerim atandı.

Aslen Bursalı olan ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulunan İsmail Gerim, BEBKA Genel Sekreterliği görevini Bursa Vali Yardımcısı olan ve BEBKA Genel Sekreterliğine vekâlet eden Yunus Fatih Kadiroğlu’ndan devraldı.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programını tamamladı.

Bir süre özel sektörde çalışan ve daha sonra sırasıyla Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Projesi, BOTAŞ Bursa Doğalgaz İşletme Müdürlüğü, Ankara Bölge Müdürlüğü’nde doğalgaz altyapı projelerinde çalıştı.  Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı projesinde Ceyhan deniz terminalinden sorumlu olarak temel ve detay mühendislik aşamalarında çalıştı. 2003-2004 yılları arasında BURSAGAZ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptıktan sonraki dört yıl  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda da Madencilik ve Petrol – Petrol Ürünleri sektörlerinde uzman olarak çalışmalar yaptı.

Ocak 2008-Haziran 2017 dönemleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerinde de bulundu. Gerim ayrıca aynı dönemde Türk Standartları Enstitüsü’nde Teknik Kurul ve Genel Kurul üyesi olarak görev aldı.