BEBKA’DAN BÖLGENİN SOSYAL GELİŞİMİNE BÜYÜK DESTEK

BEBKA’DAN BÖLGENİN SOSYAL GELİŞİMİNE BÜYÜK DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki kurum ve kuruluşlara yönelik mali ve teknik destek faaliyetleri yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), “İstihdam Edilebilirliği Artırmak” “Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik” “Sosyal İçerme” ve “Sosyal Sorumluluk” alanlarında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje teklif çağrısına çıktı.

Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla kısa adı SOGEP olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ön başvurularını başladı.

SOGEP ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden kuruluşların projeleri desteklenecek.

Proje Başvuru Süreci Nasıl Yürütülecek?

Program kapsamında toplam bütçesi asgari 1 milyon TL olan projeler %90’a varan oranda desteklenebilecek. Program kapsamında projelerin uygulama süresi ise en fazla 18 ay olarak belirlendi.

Program kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yöntemiyle Kalkınma Ajansı öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte ve sosyal etki düzeyi yüksek nitelikte olması bekleniyor.

BEBKA tarafından uygun bulunan proje fikirleri, başvuru sahibi kurum ile BEBKA koordinasyonunda geliştirilecek; nihai olarak 2021 Yılı SOGEP kapsamında her il için en fazla dört proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunulacak.

Ön Başvurular için Son Tarih 28 Şubat

Programa başvurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Öneri Formunu hazırlayıp 28 Şubat 2021 tarihine kadar sogep@bebka.org.tr adresine iletmeleri gerekiyor.

Bilgilendirme Toplantısı 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının bölgede etkin tanıtımı için başvuru sahibi olabilecek kurum temsilcilerinin katıldığı çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya katılım sağlayamayanlar için Ajansımızın kurumsal Youtube kanalından ve aşağıda bağlantısı verilen bilgilendirme videosuna ulaşılabilecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Bilgilendirme Webinarı – YouTube

Ayrıca, program hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir veya “Program Yönetimi Birimi” ile irtibata geçilebilir.